سرزمین‌ کهن‌ و پهناور کرمان‌ در فلات‌ ایران‌ از قدیمی‌ ترین‌ کانون‌ های‌ مدنیت‌ است‌‌.

کشف‌ دست‌ افریده‌ های‌ متنوع‌ سنگی‌‌ سفالی‌ و فلزی‌ از هزاره‌ های‌ پنجم‌ پیش‌ از میلاد مسیح‌‌ (ع‌‌) از تپه‌ ها و دشت‌ های‌ این‌ سامان‌ بیانگر آن‌ است‌ و کشف‌ آثار گوناگون‌ هنری‌ و صنعتی‌ در تپه‌ یحیی‌‌ دره‌ موغان‌ بافت‌‌ تل‌ ابلیس‌ ‌جنوب‌ کرمان‌‌ اقوس‌ شهداد و ویرانه‌ های‌ شهر دقیانوس‌ جیرفت‌‌ گواه‌ ظهور نخستین‌ تجلی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ در این‌ پهنه‌ از زمین‌ است‌‌ .

بقایای‌ ابادی‌ ها و قلعه‌ های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ در حاشیه‌ روستاها و شهرهای‌ امروز استان‌ کرمان‌ نشان‌ از آن‌ است‌ که‌ این‌ سرزمین‌ در قلب‌ جنوب‌ شرقی‌ ایران‌ نه‌ تنها کانون‌ نخستین‌ تجمع های‌ انسانی‌ بوده‌‌ بلکه‌ یکی‌ از مراکز مهم‌

مدنیت‌ و شکل‌ گیری‌ روستاها‌ شهرها و همچنین‌ قلمروهای‌ حکومتی‌ بوده‌ است‌‌ .

مردم‌ این‌ سامان‌ که‌ الواح‌ سومری‌ از آنان‌ با نام‌ ماگان‌ یاد کرده‌ نه‌ تنها در زمینه‌ کشاورزی‌‌ صنعت‌ و هنر پیشرفته‌ بوده‌ اند بلکه‌ با دیگر جوامع و تمدنها از جمله‌ تمدنهای‌ بین‌ النهرین‌‌ ماورائ‌النهر و دره‌ سند رابطه‌ داشته‌ اند.‌

کرمان‌ در گذشته‌ از سرزمین‌ های‌ با اهمیت‌ ایران‌ به‌ شمار می‌ رفته‌ است‌‌ .

بنادر ‌ جزایر و سواحل‌ جنوب‌ شرقی‌ کرمان‌ درحیطه‌ حکومتی‌ آن‌ قرار داشته‌ است‌ و بسیاری‌ از آداب‌‌ رسوم‌ و معماری‌ پیشینیان‌ در این‌ سرزمین‌ همچنان‌ حفظ شده‌ است‌‌.

ارگ‌ بزرگ‌ بم‌ یکی‌ از آثار مهم‌ تاریخی‌ این‌ استان‌ است‌‌ .

بازار ابراهیم‌ خان‌ کرمان‌ که‌ یکی‌ از معروفترین‌ بازارهای‌ کشور است‌ در دوره‌ زندیه‌ ساخته‌ شده‌ است‌‌.

مجموعه‌ گنج‌ علی‌ خان‌ نیز که‌ در دوره‌ صفویه‌ احداث‌ شده‌ از آثار با ارزش‌ تاریخی‌ استان‌ بشمار می‌ رود‌ .

استان‌ کرمان‌ در جنوب‌ شرقی‌ ایران‌ واقع شده‌ و از شمال‌ با استانهای‌ خراسان‌ و یزد‌ از جنوب‌ با استان‌ هرمزگان‌‌ از شرق‌ با سیستان‌ و بلوچستان‌ و از غرب‌ با استان‌ فارس‌ همسایه‌ است‌‌.

استان‌ کرمان‌ پس‌ از استان‌ خراسان‌ دومین‌ استان‌ پهناور کشور و در حدود ‌11‌ درصد از خاک‌ ایران‌ را در بر گرفته‌ است‌‌ .

این‌ استان‌ یکی‌ از مرتفع ترین‌ استانهای‌ کشور و شهرستان‌ بافت‌ ان‌ با ‌2250‌ متر ارتفاع‌ از سطح‌ دریا‌ مرتفع ترین‌ شهرستان‌ استان‌ است‌‌.

رشته‌ کوههای‌ مرکزی‌ در این‌ منطقه‌‌ دشتهای‌ وسیع استان‌ را از یکدیگر جدا میسازند.‌

این‌ کوهها ‌2‌ رشته‌ عمده‌ هستند که‌ از شمال‌ غربی‌ به‌ جنوب‌ شرقی‌ کشیده‌ شدهاند و مهم‌ ترین‌ آن‌ رشته‌ کوههای‌ بشاگرد و کوهبنان‌ است‌‌ .

این‌ رشته‌ کوهها دنباله‌ کوههای‌ جندق‌ و بیابانک‌ هستند که‌ تا کرمان‌ و بم‌ گسترش‌ یافته اند.‌

شهرهای‌ مهم‌ استان‌ کرمان‌ بافت‌‌بردسیر‌بم‌‌، جیرفت، ‌‌رفسنجان‌‌، زرند‌، سیرجان‌‌، شهربابک‌، ‌کرمان‌ و کهنوج‌ است‌‌ .

این‌ استان‌ از نظر جاذبه‌ های‌ طبیعی‌ نیز یکی‌ از مناطق‌ جالب‌ توجه‌ ایران‌ است‌‌ .

چشمه‌ های‌ اب‌ معدنی‌ و گرم‌ ‌تفرجگاهها‌ فضاهای‌ سبز‌ ارتفاعات‌‌ قله‌ ها و جاذبه‌ های‌ ویژه‌ کویری‌ از جمله‌ این‌ عناصر زیبای‌ طبیعی‌ هستند‌ .

ییلاقات‌ رابر‌ ، ییلاقات‌ ده‌ بکری‌ ، ‌ییلاقات‌ مسکون‌‌، ارگ‌ تاریخی‌ بم‌ ‌، ارگ‌ جدید ‌قلعه‌ سموران‌ ‌، مقبره‌ امیر حیدر‌، چشمه‌ های‌ حسین‌ آباد ،‌قاسم‌ آبادو آباد آوران‌‌چشمه‌ های‌ معدنی‌ و آب‌ گرم‌ راین‌‌قلعه‌ عسگر‌ته‌ خاتون‌‌غرغره‌ ابارق‌‌بوجان‌‌رضااباد‌پاچنار‌بیشه‌‌ امامزاده‌ شاه‌ سلیمان‌ ‌ مسجد صباحی‌ ‌چشمه‌ اب‌ معدنی‌ ‌باغ‌ سنگی‌ ‌ارامگاه‌ میرزبیر‌شیخ‌ نعمت‌ الله‌ ولی‌ ‌موزه‌ های‌ ضرابخانه‌ و تفرجگاه‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌ از مناطق‌ دیدنی‌ استان‌ کرمان‌ است‌‌ .

صنایع دستی‌ استان‌ کرمان‌ در زندگی‌ اقتصادی‌‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردم‌ مناطق‌ مختلف‌ استان‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد‌ .

مهمترین‌ صنایع دستی‌ استان‌ کرمان‌ قالیبافی‌ است‌‌ .

کرمان‌ در آغاز قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ یکی‌ از معروفترین‌ مراکز قالیبافی‌ جهان‌ به‌ شمار می‌ آمده‌ است‌‌ چنان‌ که‌ در استانه‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ تعداد دارهای‌ قالی‌ در این‌ استان‌ به‌ بیش‌ از پنج‌ هزار می‌ رسید‌ .

گره‌ رایج‌ در قالیبافی‌ کرمان‌ ‌فارسی‌‌ است‌‌ .

شاه‌ عباسی‌‌ افشان‌‌ ترنجی‌‌ خوشه‌‌ برگ‌ فرنگی‌‌ درختی‌‌ شکارگاه‌ و قاب‌ قرآنی‌ از جمله‌ طرح‌ های‌ معروف‌ قالی‌ کرمان‌ است‌‌ .

در منطقه‌ سیرجان‌ قالیچه‌ هایی‌ موسوم‌ به‌ افشاری‌ بافته‌ می‌ شود که‌ از معروفیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و پس‌ از کوچ‌ ایل‌ افشار به‌ کرمان‌ بافت‌ این‌ قالیچه‌ ها بدست‌ آنها انجام‌ شد‌ .

گلیم‌ شیریکی‌ پیچ‌ نیز یکی‌ دیگر از صنایع دستی‌ کرمان‌ است‌‌ .

شیریکی‌ پیچ‌‌ نامی‌ است‌ که‌ بافندگان‌ ایلیاتی‌ و روستایی‌ کرمان‌ به‌ نوع‌ ویژه‌ ای‌ از گلیم‌ می‌ دهند‌ این‌ نوع‌ گلیم‌ که‌ در اصطلاح‌ بومی‌ با عناوین‌ ‌شیریکی‌ پیچ‌‌ و ‌سوزنی‌‌ از آن‌ یاد می‌ شود ظاهرش‌ مانند قالی‌ و بافت‌ آن‌ مانند بافت‌ قالی‌ مشکل‌ و وقت‌ گیر است‌‌.