دیدنی ها و جاذبه های طبیعی استان کرمان :

غارها :

غار ترنگ در 50 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان بافت در روستای ترنگ

غار چشمه سبز گوغر در 50 كیلومتری شهرستان بافت در روستای جعفریز گوغر

غار ده بكری بم

غار شعیب جیرفت

غار ایوب شهربابك

غار جواران رابر

غار داوران رفسنجان

غار شب پره خبر بافت

غار یخ جوپار

 

آبشارها :

آبشار درقله علم شاه در بلندترین نقطه سلسله جبالبارز

آبشار دلفارد در 40كیلومتری شمال غرب جیرفت

آبشار راین در 20 كیلومتری غرب راین

آبشار كوهپایه در 30 كیلومتری كرمان

 

ییلاق ها:

ییلاق های شهر ماهان در 35 كیلومتری جنوب شرقی شهر كرمان

ییلاق های جوپار در 30 كیلومتری جنوب شهر كرمان

ییلاق های راین  در 110كیلومتری شهر كرمان

ییلاق های كوهپایه در 30 كیلومتری شرق كرمان

ییلاق های ده بكری  در شهرستان بم

ییلاق های مسكون در 30 كیلومتری جیرفت

ییلاق های دلفارد  در 30 كیلومتری مسیر جیرفت ساردوئیه

ییلاق های درب بهشت در ساردئیه

ییلاق كوهبنان در 16 كیلومتری كرمان

ییلاق اسفندقه  در 72كیلومتری شهرستان جیرفت

ییلاق لاله زار   در مسیر بافت  كرمان 

ییلاق رابر در منطقه رابر

 

*كلوت های شهداد :

یكی از مهمترین عوارضی كه از مركز لوت تا غرب آن كشیده شده (كلوت ) ها می باشد. این عوارض یكی از پدیده های زیبای طبیعی هستند كه در نوع خود در دنیا نظیر ندارد و در هیچ یك از بیابان های دنیا نمی توان چنین مناظر زیبایی دید.

كلوت ها در فاصله 40 كیلومتری شرق و شمال شرقی شهداد قرار دارند این عوارض كه بر اثر فرسایش آبی و بادی شدید به وجود آمده اند به خاطر شگفتی های آن شهرت جهانی دارند . این كلوت ها از دور به خرابه های شهری بزرگ می مانند كه توصیف های گوناگونی از قبیل بزرگترین شهر كلوخی جهان ، شهر افسانه ای كلوت ها ، شهر خیالی ، شهر لوت و یا ساحره لوت از آن شده است .

گرمترین نقطه ایران وجهان و گودترین نقطه ایران در این منطقه قرار دارد منطقه گندم بریان شهداد كه گرم ترین نقطه كویر در جهان و ایران به شمار می رود دمای بالای 65 درجه سانتیگراد را در سایه دارد و چون دانه گندم در این منطقه به حالت برشته در می آید به آن گندم بریان می گویند.

سوراخ نبودن لایه اوزون در فضای بالای كویر لوت و خاصیت آفتاب درمانی و ماسه درمانی از قابلیت های مهم این منطقه می باشد.