پس از لطیفه گویی و توهین رئیس جمهور سابق ایران "محمد خاتمی" درخصوص آذری زبان ها این بار یکی دیگر از سران صلاح طلب برای بار دوم به توهین اصیل ترین و پرافتخارترین اقوام ایران اسلامی یعنی آذری زبانها پرداخته و آنها را به سخره گرفتند.

به گزارش برنا، پس از آنکه فیلم لطیف گویی سید محمد خاتمی (رئیس جمهور سابق) در رابطه با هموطنان آذری زبان موجی از اعتراضات را ایجاد نمود، این بار فیلم مصطفی کواکبیان که هم اکنون رئیس ستاد مردمی میرحسین موسوی و نماینده اصلاح طلبان سمنان در مجلس شورای اسلامی است به لطیفه گویی و تمسخر هموطنان آذری زبان می پردازد.

انتشار فیلم های متعدد از لطیفه گویی سران اصلاح طلب راجع به هموطنان آذری زبان در حالی صورت می گیرد که این طیف دائما در شعار های خود دم از احترام به اقوام مختلف می زنند و میرحسین موسوی تلاش زیادی را در روزهای اخیر برای جلب آرای هموطنان آذری زبان انجام داده است.

دانلود فیلم