تجمع مردمی  در اعتراض به ادامه روند تخریبی و جانبدارانه صداوسیما و اعلام همبستگی با میرحسین موسوی به دعوت جمعی از حامیان میرحسین موسوی در پویش حمایت از موسوی و خاتمی (موج سوم)، نسل فیروزه ای، ستاد ملی جوانان حامی خاتمی (۸۸) و ستاد یاران میرحسین موسوی با حضور بیش از ۳۵۰ نفر برگزار شد.
به گزارش هاتف این تجمع اعتراض آمیز مردمی، که از مجسمه مادر پارک ملت تهران  با تلاوت قران و سخنرانی نمایندگان ستادها در اعتراض به ادامه روند تخریبی، تفرقه افکنانه و یک جانبه صداوسیما  شروع شد با راه پیمایی به طرف درب مسجد بلال صداوسیما دنبال شد و با بازگشت به درب اصلی پارک ملت خاتمه یافت.

در این تجمع اعتراض آمیز علاوه بر خواندن سرورد یار دبستانی، شعارهایی همچون: یاحسین میرحسین، ضرغامی عدالت عدالت، حمایت از موسوی حمایت از خاتمی است، درود بر موسوی سلام بر خاتمی، استقلال آزادی میرحسین موسوی داده شد.

در پایان تجمع اعتراض آمیز علیه صداوسیما، نمایندگان ستادها از تلاش های نیروی انتظامی در ایجاد نظم برای برگزاری این برنامه تشکر نمودند.