این هم تپه باستانی کنار صندل

مطالعه بیش از 250 مهر كشف شده در جیرفت نشان داد كه این منطقه در هزاره سوم پیش از میلاد چهار راه تجارت بوده است. این مطالعات اثبات كرد كه شهر باستانی كنارصندل در حوزه‌ هلیل‌رود چهار‌راه تجاری بین افغانستان، پاكستان، تاجیكستان، خلیج‌فارس و بین‌النهرین بوده ‌است.
آثار به دست آمده از محوطه‌های باستانی هلیل‌رود حكایت از تمدن در خور توجهی دارد. این آثار در جریان كاوش‌های علمی باستان‌شناسان و حفاری‌های غیر مجاز قاچاقچیان، آثار سنگی، سفالی و بقایای معماری از هزاره سوم پیش از میلاد در آنها به دست آمده اند. تاكنون در حاشیه رودخانه هلیل‌رود با 400 كیلومتر طول، 120محوطه باستانی شناسایی شده است.
"یوسف مجید‌زاده"، سرپرست هیات كاوش در هلیل‌رود در این باره گفت: «مطالعه بیش از 250 مهر كشف شده در جیرفت، ارتباط تجاری این منطقه در پنج هزارسال پیش با افغانستان، پاكستان، تاجیكستان، خلیج‌فارس و بین‌النهرین را اثبات می‌كند. این مطالعات نشان داد كه جیرفت چهار‌راه تجاری اقتصادی در هزاره سوم پیش از میلاد بوده‌است.»
او گفت: «علاوه بر وجود نقوش مختلف روی یك مهر، حك امضا تجاری اطلاعات مهمی را درباره نحوه زندگی افراد وارتباط‌های تجاری و اقتصادی می‌دهد. مهرها نشان می‌دهد كه تاجران با چه مناطقی تبادل كالا داشته‌اند. مهرهای هر فرهنگ ومنطقه سبك خاصی دارد. با توجه به وجود مهرهای مختلف كشور‌های گوناگون در این مجموعه می‌توان گفت كه جیرفت یك شاهر‌اه بزرگ تجاری در این دوره بوده‌است.»
‌تازه‌ترین فصل كاوش‌های باستان‌شناسی با هدف اثبات حقانیت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی برای استرداد اشیای به غارت رفتن تمدن كهن جیرفت 12 دی به سرپرستی یوسف مجید زاده در منطقه باستانی كنار صندل آغاز شد.
رودخانه هلیل رود از كوه های هزار و لاله زار سرچشمه می گیرد و در طول 400 كیلومتر آن تا رودخانه جازموریان، محوطه های تاریخی بسیاری شناسایی شده است.