شهر آباد و ثروتمند دقیانوس از هزاره سوم پیش از میلاد همواره مورد تهدید اقوام بیگانه بوده‌است.

 

 وفور ثروت و نعمت در دقیانوس از هزاره سوم پیش از میلاد تا دوران اسلامی بارها حملات همسایگان را به این شهر به دنبال داشته و  آرامش را از هزاره‌های متمادی در این منطقهربوده است.
 
"حمیده چوبك"، سرپرستكاوش‌های دقیانوس با اعلام این مطلب افزود: شهر قدیمی دقیانوس، آباد و ثروتمند بوده‌است. ثروت و آبادانی در این شهر از هزاره سوم پیش از میلاد سیل مهاجمان را به این شهر به دنبال داشته  و این منطقه همواره مورد تهدید اقوام بیگانه بوده‌است.
وی افزود: «در بعضی خبرها به نقل از من آمده كه در جیرفت هرگز جنگی اتفاق نیفتاده‌است. این خبر مربوط به كنارصندل شمالی در جیرفت است. آقای سلیمانی، باستان‌شناس گروه گفته بود كه در این شهر هرگز سلاحی پیدا نشده است. خبرنگار نیز به این نتیجه رسیده بود كه در این شهر همیشه آرامش حاكم بوده و این نتیجه‌گیری را به شهر دقیانوس نیز نسبت داده‌است.»
چوبك افزود: «در صورتی كه طبق متون تاریخی در هزاره سوم پیش از میلاد ما شاهد حمله آكدیان از سلسله‌های بین‌النهرین به این شهر هستیم. از سویی این شهر كه از شهرهای آباد دوره اسلامی به شمار می‌رود به وسیله غزها یكی از اقوام ترك آسیای مركزی ، متروك شد.»
 
سلسه "اكد" یكی از تمدن‌های بین‌النهرین در هزاره سوم پیش از میلاد است كه در این دوره با سراسر جهان مراودات اقتصادی و تجاری داشته‌ و این ارتباط اقتصادی نیز با جیرفت برقرار بوده است. به گفته چوبك جیرفت از هزاره سوم دارای جایگاه اقتصادی و تجاری و مراودات بین‌المللی بوده‌است كه این رونق در دوره سلجوقی نیز ادامه می‌یابد.
 
شهر اسلامی دقیانوس(جیرفت قدیم) در شمال شهرستان جیرفت جای گرفته مربوط به دوره سلجوقیان(900سال پیش) است. با توجه به وسعت 40 كیلومتری این شهر كه هسته مركزی آن تنها 12 كیلومتر وسعت دارد، این شهر جزو بزرگترین شهرهای اسلامی كشور محسوب می‌شده است.شهر دقیانوس در زمان سلجوقی از قطب های تجاری و اقتصادی ایران با كشورهای شرقی منطقه بوده است.
ماركوپولو، جهانگرد مشهور ایتالیایی نیز در سفرنامه خود از شهر تاریخی دقیانوس به عنوان یك شهر پرشكوه یاد كرده است.